Loading

Yolande Martens

Mijn naam is Yolande Martens. 

Ik ben (wandel)coach, trainer, coördinator en ondernemer.
In mijn vak begeleid en ondersteun ik mensen die zich bezig houden met Levensvragen. Levensvragen in relatie tot ons aller sterfelijkheid. Mensen die te maken krijgen met een ernstig zieke dierbare of mensen die zelf ernstig ziek zijn en te horen hebben gekregen dat de dood aanstaande is. Wat betekent leven en dood voor mij?

 

Op jonge leeftijd kreeg ik te maken met de dood. De dood was er ineens. En ook weer niet want er werd niet over gesproken.
Wat was dat toch met die dood? Hoe zag er dat dan uit en hoe verhield zich dit tot het leven? En meer nog, waarom werd er niet over gepraat?

Dergelijke vragen hielden mij bezig. Sterven en de dood, dat had iets mysterieus. Daar praatte je niet over. Jaren later kwam ik erachter dat de dood een belangrijk onderdeel is van ons leven. Er gingen meer mensen dood. Ook ik zou ooit dood gaan. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toen mijn moeder overleed voelde ik dat ik het proces van afscheid nemen en het loslaten van een dierbaar persoon ten volste en door alle lagen heen wilde voelen en doorleven. Pas dan zou dit voor mij betekenis hebben en zin geven in relatie tot het leven. Pas dan zou ik het kunnen duiden en mijn leven méér leven dan mijn leven in angst leven.

 

En toen is de liefde voor mijn vak ontstaan en gaan groeien...

Mijn hartsmotief

Ik heb de diepste overtuiging dat praten over leven en dood, over je eigen sterfelijkheid, het kunnen duiden en het doorleven van angsten je kan helpen in het proces van angst naar (meer) vertrouwen e acceptatie. Je komt dichterbij je gevoel waardoor je uiteindelijk meer rust gaat ervaren en beter om kunt gaan met dat wat je overkomt. Van nature zijn wij mensen veerkrachtig en zijn we tot meer in staat dan we zelf vaak denken.  Door te praten over leven en dood leer je júist veel over het leven en  over de kwaliteit hiervan. In het nu en in dat wat is!

In mildheid en kwetsbaarheid groeit kracht!

 

Ik ben omdat wij zijn en doe waar ik goed in ben, aandachtig en met liefde.

 

Indien je de geest van de dood aanschouwen wilt,

Open dan wijd je hart voor het lichaam des levens.

Want leven en dood zijn één,

zoals de rivier en de zee één zijn.

 

uit: de Profeet van Kahlil Gibran | Libanees dichter/schrijver 1883-1931

Hoe werk ik?

In een een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertel ik je over mijn manier van werken. Er is veel mogelijk en ik kan snel schakelen om dienend te zijn aan jou. Ik luister met mijn hart en met oprechte aandacht, zonder oordeel, naar wat jij wil. Op basis daarvan doe ik je een voorstel. Laat geld niet de reden zijn om geen contact met mij op te nemen!

Mijn achtergrond

Werkzaam bij:

VPTZ 's-Hertogenbosch e.o.,

'Hospice de Duinsche Hoeve en het Landelijk Expertisecentrum Sterven'.

 

Bij eerdere werkgevers heb ik gewerkt als manager, projectleider, trainer en coach in onder andere de hulpverlening en het onderwijs. 

 

Ik geeft naast individuele begeleiding ook trainingen aan groepen en organiseer gespreksavonden voor mensen die met elkaar in gesprek willen over thema's die te maken hebben met het leven en de dood/sterfelijkheid.

 

Opleidingen: 

Schrijversvakschool Amsterdam.

Opleiding tot Coach en  Wandelcoach | Wandelcoachbureau Hilde  Backus.

Stervensbegeleiding | Landelijk Expertisecentrum Sterven.

 

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij... Toon Hermans